thông tin liên hệ
Thân Văn Thuyên
Hotline - 0968 735 826

GIA CÔNG CƠ KHÍ CHÍNH XÁC

Gia công linh kiện, chi tiết máy
Gia công linh kiện, chi tiết máy
Gia công đồ gá
Gia công đồ gá
Gia công JIG
Gia công JIG
Gia công linh kiện khuôn mẫu
Gia công linh kiện khuôn mẫu
Gia công trên máy phay 5 trục cnc
Gia công trên máy phay 5 trục cnc
Phay trên máy CNC trên máy 3, 5 trục
Phay trên máy CNC trên máy 3, 5 trục
Tiện trên máy CNC trên máy 3, 5 trục
Tiện trên máy CNC trên máy 3, 5 trục
Gia công chế tạo khuôn mẫu
Gia công chế tạo khuôn mẫu